دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تربیت البنات

تربیت البنات

از نخستین متون آموزشی برای دختران، ترجمه و اقتباس میرزا عزیزالله خان.

نمای تفصیلی

 • آفریننده میرزا عزیز الله خان
 • تاریخ ۱ محرم ۱۳۲۵ ق
 • یادداشت ها

  کپیه نسخه چاپ سنگی

 • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 902A1
 •