دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو کودک

دو کودک

نظام الدین میرزا، پسر عزت الدوله و عبدالحسین میرزا فرمانفرما، نشسته در درشکه؛ کودک دیگر ناشناخته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۲ یا ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها عزت الملک فرمانفرمائیان
  • متعلق به مجموعه عزت الملک فرمانفرمائیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۹ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 20215A1
  •