دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسانه خانم

افسانه خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها لیلی اردلانی نصیر
  • متعلق به مجموعه لیلی اردلانی نصیر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 18211A28
  •