دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی در روز سیزده بدر

عکس گروهی در روز سیزده بدر

از راست، نفر سوم ایستاده در ردیف عقب افسانه خانم و بقیه ناشناخته هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها لیلی اردلانی نصیر
  • متعلق به مجموعه لیلی اردلانی نصیر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 18211A12
  •