دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی در روز سیزده بدر

عکس گروهی در روز سیزده بدر

ایستاده، نفر وسط: افسانه خانم و سمت چپ او: قمر

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸.۵ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها لیلی اردلانی نصیر
  • متعلق به مجموعه لیلی اردلانی نصیر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 18211A11
  •