دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عروسی

عروسی

نوشته زیر عکس: ۱۳۲۳ [ق]، عکس عروسی نواب والا شاهزاده مظفرالسلطنه در ارومی میدان توپخانه

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۲۳ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات را صاحب مجموعه در اختیار ما قرار داده است.

 • مجموعه ها مجید خلیل زاده
 • متعلق به مجموعه مجید خلیل زاده
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 17208A17
 •