دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جمع شدن مردم در ارومیه

جمع شدن مردم در ارومیه

جمعیت پناهنده در کنسولگری آمریکا در ارومیه، جنگ اول جهانی

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات را صاحب مجموعه در اختیار ما قرار داده است.

 • مجموعه ها مجید خلیل زاده
 • متعلق به مجموعه مجید خلیل زاده
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 17208A15
 •