دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقرارنامه میرزا رضا خان، ۱۳۱۲ ق

اقرارنامه میرزا رضا خان، ۱۳۱۲ ق

اقرارنامه میرزا رضا خان سرهنگ، پسر مریم خانم (عزیزالحاجیه) و میرزا عبدالله خان مستوفی، مبنی بر آنکه سهم ارث پدری خود را از مادرش مریم خانم دریافت کرده و دیگر هیچ حقی از سهمیه ارث ندارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ ذی‌الحجه ۱۳۱۲ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A91
  •