دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسرالدوله

افسرالدوله

عمه افسانه اسفندیاری

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A9
  •