دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقرار نامه میرزا جعفر خان، ۱۳۱۲ ق

اقرار نامه میرزا جعفر خان، ۱۳۱۲ ق

اقرار نامه میرزا جعفر خان لشکر نویس، پسر مریم خانم (عزیزالحاجیه) و میرزا عبدالله خان مستوفی، مبنی بر آنکه سهم ارث پدری خود را از مادرش مریم خانم دریافت کرده و دیگر هیچ حقی از سهمیه ارث ندارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ رجب ۱۳۱۲ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A87
  •