دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهرماه و مریم فرمانفرمائیان (فیروز)

مهرماه و مریم فرمانفرمائیان (فیروز)

از راست: مریم فیروز و خواهرش، مهری

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A60
  •