دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مریم فرمانفرمائیان (فیروز)

مریم فرمانفرمائیان (فیروز)

مریم فیروز در لباس عروسی که این عکس بعدها گرفته شد و موقع عروسی عکس نگرفتند. تور عروس، پرده اتاق است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A57
  •