دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مریم فرمانفرمائیان (فیروز)

مریم فرمانفرمائیان (فیروز)

نوشته پشت عکس: «مامی»

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A39
  •