دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف عقب، از راست: تاج الملوک، مهری، مریم، هما، و جباره؛ ردیف وسط، از چپ: عزت الملوک، ماه سماء خانم، و بقیه ناشناخته هستند؛ ردیف جلو همگی ناشناخته هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A23
  •