دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جباره فرمانفرمائیان

جباره فرمانفرمائیان

نوشته پشت عکس: «خاله جبی تابستان نارون عکس از صفورا»

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A21
  •