دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی، ۱۳۸۲ ش

عکس خانوادگی، ۱۳۸۲ ش

جباره و صبار؛ نوشته پشت عکس: آبان ۱۳۸۲، خاله جبی، دایی صبار

نمای تفصیلی

  • تاریخ آبان ۱۳۸۲ ش
  • ابعاد ۹ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A18
  •