دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از سمت راست: توران کاظمی، معتصم الدوله، جواد کاظمی (در آغوش معتصم الدوله)، و محمود کاظمی

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ناهید توللی (کاظمی)
  • متعلق به مجموعه ناهید توللی (کاظمی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17206A5
  •