دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو نسخه از نکاح نامه زبیده بیگم و میرسید آقا، ۱۳۳۷ ق

دو نسخه از نکاح نامه زبیده بیگم و میرسید آقا، ۱۳۳۷ ق

دو نسخه از نکاح نامه زبیده بیگم ملقب به ایران، دختر آقا میرزا سید محمود خان معتصم الدوله، و آقا میرسید آقا، پسر حاجی سید حسین، با مهریه به مبلغ یک هزار تومان که به ازای پانصد تومان از آن، داماد یک دانگ از شش دانگ خانه پدری اش را به عروس انتقال داد و بقیه بر عهده داماد است. این دو نسخه در بخش هایی با هم تفاوت دارند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ جمادی‌الاول ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۳.۵ سانتیمتر، ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها ناهید توللی (کاظمی)
  • متعلق به مجموعه ناهید توللی (کاظمی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17206A3
  •