دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه بی‌بی صاحب سلطان خانم و آقا میرزا مرتضی، ۱۳۵۱ ق

نکاح نامه بی‌بی صاحب سلطان خانم و آقا میرزا مرتضی، ۱۳۵۱ ق

نکاح نامه بی‌بی صاحب سلطان خانم، دختر آقا میرزا حبیب الله، و آقا میرزا مرتضی، پسر آقا محمد ابراهیم، با مهریه به مبلغ دویست و پنجاه تومان وجه نقد فضی، دویست و پنجاه مثقال ابریشم سبز خبره‌پسند نوریه صرفی، و یک جلد قرآن به ارزش ده تومان وجه نقد

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ ربیع‌الثانی ۷۵۲ ق
  • ابعاد ۲۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها علی میرزاد جهرمی
  • متعلق به مجموعه علی میرزاد جهرمی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17200A3
  •