دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه نصرت (منیژه) غفاری و محمد خان سیاهپوش، ۱۳۰۹ ش

نکاح نامه نصرت (منیژه) غفاری و محمد خان سیاهپوش، ۱۳۰۹ ش

نکاح نامه نصرت خانم غفاری ملقب به منیژه خانم، فرزند میرزا علیخان غفاری، و میرزا محمد خان سیاهپوش، فرزند میرزا حسین خان سیاهپوش، با مهریه به مبلغ هفتصد تومان وجه نقد رواج خزانه ایران که مبلغ دویست تومان (عبارت از پنجاه تومان وجه، سه تخته قالی به مبلغ یکصد و بیست تومان، و یک دستگاه تختخواب به مبلغ سی تومان) واصل و مبلغ پانصد تومان بر ذمه زوج باقی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۰۹ ش
  • ابعاد ۱۸.۵ × ۲۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها پانته‌آ سیاهپوش
  • متعلق به مجموعه پانته‌آ سیاهپوش
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16199A12
  •