دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آویز

آویز

از مادر مادر شوهر به فتحیه فتحی، صاحب این مجموعه، رسیده و مروارید اخیرا اضافه شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد قطر: ۶ سانتیمتر؛ درازای کل: ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها فتحیه فتحی-اوز
  • متعلق به مجموعه فتحیه فتحی-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۵ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16189A2
  •