دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاسه

کاسه

از مادر به فتحیه فتحی، صاحب این مجموعه، رسیده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد قطر: ۳۱ سانتیمتر؛ قطر پایه: ۱۶.۵ سانتیمتر؛ ارتفاع: ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فتحیه فتحی-اوز
  • متعلق به مجموعه فتحیه فتحی-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۵ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16189A1
  •