دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نذر نامه فاطمه به پسرش

نذر نامه فاطمه به پسرش

فاطمه، دختر عبدالقادر حاجی و همسر آخوند حاجی محمد شریف اوزی، سهم خود از ارث مادری و پدری‌اش، ربع کل خانه عبدالقادر، را نذر فرزند بطنی‌اش ملا محمد، پسر حاجی محمد شریف آخوند ملا حسین اوزی، کرده‌است. محمد با قبول نذر، مبلغ سی تومان نذر مادرش کرده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۷ × ۲۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجیده قاضی زاده-اوز
  • متعلق به مجموعه مجیده قاضی زاده-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16187A2
  •