دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهر بلقیس سیفایی

مهر بلقیس سیفایی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد بیضوی: ۱ × ۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بلقیس سیفایی - موزه مردم شناسی اوز
  • متعلق به مجموعه بلقیس سیفایی - موزه مردم شناسی اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16185A27
  •