دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

روروک

روروک

جنس: چوب

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  برچسب موزه: اهدایی آقای هاشم بذرافشان

 • ابعاد ۴۶ × ۳۷ × ۴۶ سانتیمتر
 • مجموعه ها موزه مردم شناسی اوز
 • متعلق به مجموعه موزه مردم شناسی اوز
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۴ خرداد ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 16184A25
 •