دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بر سر دیه، ۱۲۰۹ ق

صلح نامه بر سر دیه، ۱۲۰۹ ق

صلح نامه بین نظام، فرزند حاجی شرف، قاتلِ جعفر، فرزند حاجی جعفر قاسم، و وارثان مقتول (جعفر) به مبلغ صد تومان. چون شاهدی برای اثبات به عمد بودن قتل جعفر، پسر حاجی جعفر قاسم، نبود، وارثان از قصاص گذشته و بر سر دیه مقتول صلح کردند. سهم برادر جعفر، عبدالغفور، و مادر و همشیره او مبلغ شصت و سه تومان و شش هزار و شش محمدی هفتاد دینار است که به تاریخ محرم ۱۲۰۹ ق دریافت کرده‌اند. سهم برادر دیگر جعفر، زینل، مبلغ سی و سه تومان و سه هزار و سه محمدی، سی و پنج دینار است که به تاریخ صفر ۱۲۰۹ ق صلح‌نامه را امضاء کرده‌است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ محرم ۱۲۰۹ ق
 • یادداشت ها

  تصویر آخر توضیح موزه است.

 • ابعاد ۱۵ × ۲۹ سانتیمتر
 • مجموعه ها موزه مردم شناسی اوز
 • متعلق به مجموعه موزه مردم شناسی اوز
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۴ خرداد ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 16184A2
 •