دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نذر سهم ورثه، ۱۲۴۳ ق

نذر سهم ورثه، ۱۲۴۳ ق

شیخ مسیح، پسر شیخ محمد کهنه ای، سهم و حصه خود و دو خواهرزاده اش از یک قطعه زمین با چشمه سار کوهی مشهور به مژدان را به ازای شش هزار و چهارصد دینار وجه رواج به قرار ریال فتحعلی شاهی هشتصد دینار نذر قاید حاجی، پسر حاجی درویش [ناخوانا] کهنه ای، کرده است، تاریخ: ۲۳ ربیع الثانی ۱۲۴۳ ق. در پشت سند، به تاریخ ۱۲۴۶ ق، این ملک به شعیب، پسر عبدالرحمن، منتقل شده و او در حضور حاج شیخ احمد، پسر علی اوزی، آن را در ازای شش هزار و چهارصد دینار سفید وجه رواج نذر خواجه عبدالواحد، پسر حاج لطف الله اوزی، کرده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۳ ربیع‌الثانی ۱۲۴۳ ق
 • یادداشت ها

  دو تصویر آخر توضیح موزه است.

 • ابعاد ۲۰ × ۲۲.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها موزه مردم شناسی اوز
 • متعلق به مجموعه موزه مردم شناسی اوز
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ش
 • شماره سند 16184A1
 •