دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه موقت کبری خانم و احمد شاه قاجار، ۱۳۴۱ ق

نکاح نامه موقت کبری خانم و احمد شاه قاجار، ۱۳۴۱ ق

نکاح‌ نامه موقت کبری خانم، فرزند حسین خان تهرانی، و احمد شاه [قاجار]، به مدت پنجاه سال هلالی، به مهر و صداق دویست تومان رایج که عندالمطالبه پرداخت شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ ذی‌القعده ۱۳۴۱ ق
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ناصر دادگر
  • متعلق به مجموعه ناصر دادگر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 16180A1
  •