دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه درباره مهریه و نفقه، ۱۳۴۶ ق

صلح نامه درباره مهریه و نفقه، ۱۳۴۶ ق

صلح نامۀ کربلایی عبدالرسول، پدرش حاجی نصرالله، و دخترش خانم زمان، با حاج محمد رضا تاجر، پسر مرحوم مشهدی علی اکبر شیرازی، بر سر نفقه و کسوه و دعوی مهریه [که شامل اشیایی] از یک تومان الی دوهزارتومان است، به مال‌المصالحه مبلغ ده تومان وجه نقد و یک سوقه قند ارسی به وزن [ناخوانا]؛ و بعد حاجی محمد رضا، خانم زمان را سه طلاقه کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ رمضان ۱۳۴۶ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A93
  •