دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره نامه بین بی بی فرح سلطان و میرزا زین العابدین، ۱۳۲۷ ق

اجاره نامه بین بی بی فرح سلطان و میرزا زین العابدین، ۱۳۲۷ ق

فرح سلطان، دختر کربلایی قنبر علی علاقه بند و همسر سید میرزای پیشنماز، قیم میرزا عبدالله فرزند صغیر مرحوم حاج میرزا حسن رئیس الاطباء، خانه موروثی عبدالله واقع در محله لب آب، را به میرزا زین العابدین، پسر حاج محمد حسن شیراز، به مدت سه سال و به مال‌الاجاره ماهی چهار تومان اجاره داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ شوال ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A79
  •