دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه برای وصول اموال، ۱۳۳۵ ق

عریضه برای وصول اموال، ۱۳۳۵ ق

عریضه آقا بزرگ خراز، پسر کربلایی محمود خراز، به حجةالاسلام آقا سید علی، مبنی بر درخواست احضار شهودی که اطلاع دارند لیست تنخواهی که در سند آمده و متعلق به آقا بزرگ خراز است، نزد همسرش دختر حاجی میرزا بابا است ولی همسرش انکار می‌کند؛ نام این زنان در حاشیه سند آمده که احتمالا جزء شاهدان بوده‌اند: خانم عصمت (همسر میرزا محمد باقر)، رباب سلطان (دختر محمد ابراهیم [ناخوانا] شیرازی)، خانم عذرا، و خانم حوفی (همسر میرزا محمد جعفر خان). پاسخ مخاطب نیز در حاشیه سند آمده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ شعبان ۱۳۳۵ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A78
  •