دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه علیه ادعای طلب، ۱۳۲۷ ق

عریضه علیه ادعای طلب، ۱۳۲۷ ق

عریضه بی بی ماه، دختر مرحوم مشهدی جعفر و همسر مرحوم زال خان بَردَجی، به آیت‌الله رئیس‌العلماء مبنی بر ادعای نادرست طلب حبیب الله، پسر مشهدی موسی بردجی، از زال خان که چند فرزند صغیر دارد؛ و شکایت محمد کاظم، موزیک‌چی اداره امنیه و برادر حبیب الله، به نواب شاهزاده ادریس میرزا در همین مورد، و درخواست ادریس میرزا برای حاضر شدن حبیب الله نزد مخاطب به منظور رسیدگی و صدور حکم شرعی؛ در حاشیه، یادداشت مخاطب با مهر رئیس‌العلماء خطاب به ادریس میرزا آمده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ شوال ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A73
  •