دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه برای حل اختلاف، ۱۳۲۶ ق

عریضه برای حل اختلاف، ۱۳۲۶ ق

عریضه بی بی خانم ماه، همسر علی کلاه فروش، به حاجی امام جمعه برای درخواست احضار همسرش به منظور قطع گفتگویشان بر اساس قانون شرع، چرا که پس از گذشت نزدیک به دو سال از ازدواجشان، هنوز مخارج بی بی خانم ماه را نپرداخته و نفقه و کسوه نداده‌است؛ پاسخ مخاطب در حاشیه نامه: عالیجاه علی آقای کلاه فروش اگر مانعی نداشته باشد به جهت تحقیق مطلب بیاید. محرم ۱۳۲۶ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ محرم ۱۳۲۶ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A72
  •