دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم ارث میرزا نصرالله، ۱۳۳۹ ق

تقسیم ارث میرزا نصرالله، ۱۳۳۹ ق

تقسیم ارث میرزا نصرالله در تاریخ بیست و سوم ماه ذی‌القعده ۱۳۳۹ ق بین ورثه‌اش، که شامل بالاخانه زاویه فوق حانوت، دالان، و نصف از کفش کن می‌باشد. اموال مذکور با حضور طرفین به پنج سهم به این شرح تقسیم می‌شود: میرزا محسن که انتقال به سهمیه میرزا هدایت یافته، سهمیه میرزا هدایت، و یک سهم مادر استاد محمد رحیم.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ذی‌القعده ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A6
  •