دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامه برای گرفتن طلب، ۱۳۲۶ ق

وکالت نامه برای گرفتن طلب، ۱۳۲۶ ق

وکالت نامه محمد جعفر تاجر شیرازی، پسر حاجی محمد ابراهیم تاجر شیرازی، به میرزا زین العابدین، پسر حاجی محمد حسن شیرازی، از زمان تحریر به مدت شش ماه، جهت گرفتن حقوق و طلب خویش از خانم حاجیه، همسر محمد شفیع تاجر ابوشهری [بوشهری] که دختر حاجی محمد حسین کازرونی است، و خواهر او که همسر محمد رضا می‌باشد. نهم رمضان ۱۳۲۶ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ رمضان ۱۳۲۶ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A58
  •