دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ادعا نامه وکیل حاجیه زیور سلطان، ۱۳۲۱ ق

ادعا نامه وکیل حاجیه زیور سلطان، ۱۳۲۱ ق

ادعای میرزا زین العابدین، وکیل شرعی حاجیه زیور سلطان، وصی مرحوم حاجی محمد، علیه مشهدی ابوالقاسم بلورفروش، پسر مشهدی محمد حسین شیرازی، در تاریخ جمادی‌الاول ۱۳۲۱ ق در مورد طلب مدعی علیه به مرحوم حاجی محمد به مبلغ چهل و هشت تومان وجه نقد رایج؛ مشهدی ابوالقاسم بلورفروش ادعا کرده که این مبلغ را قبلا پرداخته‌است. در شعبان ۱۳۲۱ ق، ادعای حاجیه زیور سلطان به حکم شرع رد شده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۱ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A43
  •