دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره شکایت دختران آقا غلام رضا، ۱۳۰۸ ش

درباره شکایت دختران آقا غلام رضا، ۱۳۰۸ ش

گزارش محکمه و شهادت شهود درباره زمین‌های رئیس غلام رضا که رئیس یوسف پس از فوت برادرش متصرف شده بود، شکایت دو دختر رئیس غلام رضا و گرفتن قطعه زمینی به نام رباطی در سال گذشته که رئیس یوسف امسال از آن‌ها پس گرفته است

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۰۸ ش
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 16179A337
  •