دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامه برای گرفتن نفقه و کسوه، ۱۳۳۸ ق

وکالت نامه برای گرفتن نفقه و کسوه، ۱۳۳۸ ق

وکالت نامه همدم خانم، همسر میرزا محمد جعفر خان و دختر مرحوم عنایت الله خان (ساکن محله اسحق بیک)، به میرزا زین العابدین سهام الشریعه (ساکن سرباغ) درباره گفتگو با میرزا محمد جعفر خان درباره نفقه و کسوه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ شعبان ۱۳۳۸ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A315
  •