دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درخواست بی بی حسنی جان برای ساخت دکان و دالان، ۱۳۲۰ ق

درخواست بی بی حسنی جان برای ساخت دکان و دالان، ۱۳۲۰ ق

نامه سه معمار به نام‌های حاجی محمد اسمعیل، کربلایی محمد کاظم، و استاد آقا، به کدخدای محله سردزک، آقا علی محمد، برای اجازه احداث دکان، درب و دالان جلوی درب خانه بی بی حسنی جان، دختر مرحوم [ناخوانا]؛ اجازه امام جمعه که گفته عارض متن در یک زرع حریم و دیوار سابق تصرف کند ولی در خیابان به هیچ وجه تصرف نکند در پشت سند

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ ربیع‌الثانی ۱۳۲۰ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A30
  •