دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامه، ۱۳۳۷ ق

وکالت نامه، ۱۳۳۷ ق

وکالت خانم زمان به [پدرش] نصرت‌الاطبا برای وکیل کردن هرکسی که صلاح بداند تا به گفتگو با مهدی قلی خان (همسر خانم زمان) خاتمه داده، نفقه و کسوه وی را گرفته، و در خصوص گرفتن طلاق و مهریه دخترش اقدام کند؛ در حاشیه، نصرت‌الاطبا، میرزا زین العابدین سهام الشریعه را وکیل شرعی خود قرار داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ شوال ۱۳۳۷ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A291
  •