دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد

استشهاد

استشهاد محمد کریم پدنکی، پسر مرحوم خواجه حسن، از کسبه و زارعین و غیره ساکن شیراز در این مورد که موقع اغتشاش و بلوای علی خانی، منزل او را به قهر و غلبه غارت کرده‌اند و باقیمانده دارایی‌اش را صرف تعمیرات عمارت قریه پدنک کرده با این قرار که مشهدی علی به وی بدهد ولی او فوت کرده و حالا محمد کریم با شش نفر عیال و اطفال سرگردان روزی شده‌است

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A278
  •