دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت هزینه اقلام و هزینه خدمات

صورت هزینه اقلام و هزینه خدمات

صورت هزینه اقلامی چون آب‌لیمو، شکر، روغن چراغ، کاهو، و هزینه حمالی دیگ، طباخ، روضه خوان و غیره

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A262
  •