دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامه برای گرفتن مهریه و نفقه دختر، ۱۳۳۰ ق

وکالت نامه برای گرفتن مهریه و نفقه دختر، ۱۳۳۰ ق

وکالت نامه مشهدی حاجی محمود، پسر مرحوم علی رضای شیرازی، از طرف دخترش، خانم حنا (همسر محمد حسین برکانی)، به میرزا زین العابدین، پسر مرحوم حاج محمد حسن شیرازی، برای وصول حقوق خود موکل و همچنین همه مهریه، نفقه و کسوه دخترش از همسر او، محمد حسین برکانی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ ذی‌القعده ۱۳۳۰ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A257
  •