دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقرارنامه درباره دو سند، ۱۳۳۹ ق

اقرارنامه درباره دو سند، ۱۳۳۹ ق

اقرارنامه خانم سهی، دختر مرحوم صدرالاطباء، در محضر شرع مبنی بر اینکه دو طغرا سند (یکی پانصد تومان و دیگری یک‌صد و نود تومان) که به سهام الشریعه سپرده بوده [ناخوانا] گردیده و چنانچه از این به بعد دو طغرا سند را مطالبه کند عاطل و باطل است

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ رجب ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A234
  •