دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت نامه برای رفع گفتگو، ۱۳۳۴ ق

وکالت نامه برای رفع گفتگو، ۱۳۳۴ ق

سواد وکالت نامه خانم ماه، دختر مرحوم میرزا آقای محرر شرعیات و همسر مرحوم حاجی محمود تاجر [ناخوانا]، به میرزا زین العابدین سهام الشریعه برای رفع دعوی مشهدی حسین دست فروش با همسر مرحوم موکل بر سر خانه‌ای واقع در محله بالاگذر از محلات شیراز

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ ذی‌الحجه ۱۳۳۴ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A228
  •