دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره پرداخت نفقه و کسوه، ۱۳۳۲ ق

درباره پرداخت نفقه و کسوه، ۱۳۳۲ ق

آقا بزرگ خان، پسر مرحوم میرزا محمد خان، از طرف میرزا عبدالکریم خان مرشد حاضر شده که نفقه و کسوه خانم عطاء (دختر محمد حسین خان منتضم [منتظم] و همسر دائم میرزا عبدالکریم خان مرشد) را هر روز به او برساند و کمال سلوک و خوش‌رفتاری را داشته باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ شوال ۱۳۳۲ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A226
  •