دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قیم نامه، ۱۳۰۷ ش

قیم نامه، ۱۳۰۷ ش

نامه مدعی‌العموم بدایت فارس به حاجیه خانم، مادر حسین، و اشاره به اینکه حاجیه خانم به سمت قیمومیت حسین، فرزند صغیر مرحوم محمد علی خان، معین شده و باید به وظایف قوامت خود در حدود قانون رفتار کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۰۷ ش
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A203
  •