دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه بین کربلایی محمد حسین و رباب سلطان، ۱۳۱۷ ق

صلح نامه بین کربلایی محمد حسین و رباب سلطان، ۱۳۱۷ ق

صلح نامۀ کربلایی محمد حسین، پسر کربلایی رجب علی شیرازی، با رباب سلطان، دختر مشهدی محمد ابراهیم شیرازی و همسر حاجی عبدالکریم تاجر، بر سر فروش شش دانگ یک باب خانه معین واقع در محله سَردُزَک شیراز به مبلغ صد و دوازده تومان وجه تبریزی نقد روپیه ۲۴ نخودی عددی یک هزار دینار و همچنین مبلغ پانصد دینار وجه نقد رایج به انضمام یک من قند شهری سفید به وزن [به سیاق] به عنوان مال‌المصالحه غبن. در حاشیه سند، رباب سلطان اقرار کرده که معامله فوق را به وکالت از طرف شوهرش، حاجی عبدالکریم پسر علی‌عسکر شیرازی، انجام داده و از ثمن این معامله هیچ حقی برای خودش قائل نیست.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ جمادی‌الثانی ۱۳۱۷ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16179A19
  •