دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه حاجی حسین علی سقط فروش درباره طلب مهریه و نفقه دخترش، ۱۳۳۳ ق

عریضه حاجی حسین علی سقط فروش درباره طلب مهریه و نفقه دخترش، ۱۳۳۳ ق

عریضه حاجی حسین علی سقط فروش به حجة الاسلام آیت الله محمد علی الحسینی در مورد هشتاد تومان مهریه و سه سال مخارج نفقه و کسوه دخترش که بنا بر مصالحه‌ای به پدرش انتقال داده و از ابراهیم، همسر دخترش طلب دارد. در حاشیه، پاسخ مخاطب عریضه آمده مبنی بر اینکه ابراهیم بدهی را نپرداخته و از بابت حکم شرعی چنانچه زوجه بخواهد باید به قانون شرع نفقه و کسوه، والد او را طلاق بگوید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ ذی‌القعده ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A189
  •