دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه خانم سلطان و خانم باشی با پدر شوکت سلطان، ۱۳۳۳ ق

صلح نامه خانم سلطان و خانم باشی با پدر شوکت سلطان، ۱۳۳۳ ق

بنا بر این مصالحه، خانم سلطان و خانم باشی، مادر و خاله ابراهیم (پسر مرحوم مشهدی قاسم شیرازی)، موظف شدند که مبلغ هشتاد تومان بابت مهریه شوکت سلطان، همسر ابراهیم، که بر اساس صلح‌نامه‌ای به پدرش، حاجی حسین علی سقط فروش (پسر مرحوم کربلایی محمد علی)، انتقال یافته، به علاوه سه سال نفقه و کسوه شوکت سلطان را پرداخت کنند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ ذی‌الحجه ۱۳۳۳ ق
  • مجموعه ها جمال رادفر
  • متعلق به مجموعه جمال رادفر
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16179A182
  •